გაზეთი:   შანსი პლუს (1999 წ. დან იხ."შანსი")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1996
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N14
გამომცემლობა: სამშობლო
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1318 1996 1997 1998 1999 2000 2001
K-1-1253 1996 1997 1998 1999 2000 2001
K-2-1253 1997 1998 1999 2000 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი