გაზეთი:   ცხოვრების საქმე
გამოცემის ადგილი : თფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1911
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: რუბენ ყიფიანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-281 1911
F-2-281 1911
F-3-281 1911
K-1-762 1911
P 1911
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ცხოვრების საქმე". 1911. ყოველდღიური სამეცნიერო, საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი. რედ.-გამ. რუბენ ყიფიანი.

სოც.-დემ. მიმართ. ორგანო; იცემოდა აღკვეთილი გაზ. "ახალი საქმის" (1911) ნაცვლად; გამოვიდა სამი ნომერი:

1911 წ. №1 (12/IV), №2 (14/IV), №3 (15/IV); თით. 4 გვ.

დაიხურა ხელისუფლების მიერ; მის ნაცვლად გამოდიოდა გაზ. "სახალხო საქმე" (1911). (იხ. "კოლხიდა" 1911 წ. 17 აპრ. №16).

(უნ; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1911წ. - P11/1911

წინა გვერდი