გაზეთი:   ძმური სიტყვა
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1915
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-156 1915
F-2-156 1915
K-1-693 1915
K-09-693 1915
P 1915
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ძმური სიტყვა". 1915. ქართული საქველმოქმედო საზოგადოების ერთდღიური გაზეთი. თბილისი.

ომისგან დაზარალებულ აჭარელთა სასარგებლოდ 1915. 15 ივლისში გამოცემული ერთდღიური გაზეთი.

ბიბლიოთეკაში არ მოიპოვება. ცნობა აღებულია გაზეთებიდან: "სახალხო ფურცელი" 1905 . 21 ივლ. (№337) და 30 ივლ. (№345); "სამშობლოდან" 1915 . 15 ივლ. (№129) და 28 ივლ. (№140)

(უნ..?)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1915წ. - P8/1915

 

 

წინა გვერდი