გაზეთი:   წამალთმცოდნეობის გონების კარი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1147 1994 1996
K-1-1076 1994 1996
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი