გაზეთი:   წერა-კითხვა
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2374 1931
K-1-332 1931
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წერა-კითხვა". "Цера-китхва". 1931. საქართველოს წერა-კითხვის უცოდუნარობასთან მებრძოლი საზოგადოების ცენტრალური გამგეობის ერთდღიური გაზეთი. თბილისი.

1931 . [№1] (25/II), 4 გვ. (ტირაჟი - 10.000 .)

წერილები ქართ., რუს. და სომხ. ენებზე.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი