გაზეთი:   წითელარმიელი
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1921
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ვ.ხუსკივაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-329 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
F-2-329 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1931 1934 1935 1936 1937
K-1-189 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
K-2-189 1922 1925 1926 1928 1930 1931 1932 1935 1936
K-09-189 1921 1922 1923 1924
P 1921 1922
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელარმიელი". 1921. საქ. შეერთებულ ბრიგადის პოლიტგანყოფილების ორგანო. ტფილისი. (ქვესათაურის ცვლილება: 1923 . - ქართ. დივიზიის პოლიტ. განყ. ორგანო; 1924 . ქართ. მსროლელ დივიზიების ორგანო; 1925 . I და II ქართ. მსროლელ დივიზიების პოლიტ. განყ. ორგანო). ყოველკვირეული გაზეთი. 1923 . ყოველდღ.; 1927 წელში გამოდ. კვირაში ორჯერ).

/მგებ. რედ. - ვლ. დიდიძე (1935-1937); . ხუსკივაძე (1937 . სექტემბრიდან).

სულ გამოვიდა:

1921 . №1 (აგვისტო) - №18 (27/XII); 4 გვ.

1922 . № ...? №29 (23/II) - №180 (30/XII).

1923 . №181 (1/I) - №406 (30/XII).

1924 . №407 (1/I) - №688 (31/XII).

1925 . №689 (1/I) - №997 (30/XII).

1926 . №1 (998) (1/I) - №184 (28/XII).

1927 . №1 (1180) (1/I) - №144 (1323) (30/XII).

1928 . №1 (1324) (1/I) - №153 (30/VII).

1929 . №1 (1478) - 147 (18/XII).

1930 . №№ (?) - №183 (28XII).

1931 . №1 (1/I) - №286 (30/XII).

1932 . №1 (1/I) - №298 (28/XII).

1933 . №1 (1/I) - №290 (2751) (18/XII) ...?

1934 . №1 (1/I) - №299 (30/XII).

1935 . №1 (3700) - №301 (31/XII).

1936 . №1 (3971) (1/I) - №301 (4101) (31/XII)

1937 . №1 (4102) - №301 (4492) (31/XII).

1938 . №1 (4493) (1/I).

1939 .

1940 .

შენიშვნა: ბიბლიოთეკებში 1938 წლისა და შემდგომი წლების კომპლექტები არ მოიპოვება.

(უნ.; სარევ. მუზ.; პალატა)


შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1921 წ. - P15/1921;  1922 წ. - P22/1922;

 

წინა გვერდი