გაზეთი:   წითელარმიელი და "красный войн"
გამოცემის ადგილი : თელავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1933
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
K-1-190 1933
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი არმიელი და Красный войн". 1933. . . არმიის რევსაბჭოს და ქართულ ნაწილების წითელარმიელთა გაზეთის გამსვლელი რედაქციის [ერთდროული გაზეთი]. თელავი.

1933 . №1 (24/IV) (ტირაჟი - 2000 .)

შენიშვნა: ცნობა აღებულია საქ. წიგნის პალატის ხარვეზთა კარტოთეკიდან.

წინა გვერდი