გაზეთი:   წითელი გვარდიელი პარტიზანი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2370 1931 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი გვარდიელი პარტიზანი". 1931-1932. "Красный гвардеец партизан". საქართველოს ყოფ. წითელ-გვარდიელთა და წითელ პარტიზანთა კომიტეტის ერთდღიური გაზეთი. Однодневный орган Комитета бывш. красногвардейцев и партизан Грузии. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. (ცეკავშირის სტამბა, შემდეგ "Заря Востока"- სტამბა).

1931 . №1 (?), №2 (7/XI); თით. 8 გვ.

1932 . №3 (27/II); [№4] (17/VI); თით. 4 გვ. (ტირ. 2000-3000 .)

ტექსტი ქართ. და რუს. ენებზე, პარტიზან-გვარდიელთა სურათებით).

(უნ.; საჯ.; ქუთ. მხ. მუზ.)

წინა გვერდი