გაზეთი:   წითელი დეპოელი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1929
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-479 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
K-1-191 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
K-2-191 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი დეპოელი". "Красный деповец". 1929-1937. საქ. კომ. პარტ. () ტფილისის საყუდის კოლექტივის, საყუდის და სარონოდო პარკის ადგილკომის ორგანო. (1932 წლიდან - დეპოს პარტკომისა და ადგილკომის ორგანო; 1936 წლიდან - საქ. . . () ტფ. დეპოს, პარტკომისა და ადგილკომის ორგანო. Орган парткома КП(б)Г и МК Паровозного Депо. Тифлис). თბილისი. ორკვირეული გამოცემა.

1929 . ... 8 (18/VII) - 18 (21/XII); თით. გვ.

1930 . 19 (3/I) - 52 (25/XII)

1931 . 1 (53) (1/I) - 55

1932 . 1 (96) - 31 (116) (25/XII)

1933 . 1 (117) (1/I) - 32 (148) (19/XII)

1934 . 1 (149) - 12 (160) (3/XII) (ტირაჟი - 2400 .)

1935 . 1 (161) (15/II) - 11 (171) (ტირაჟი - 2000 .)

1936 . 1 (172) - 12 (183) (5/XII) (ტირაჟი - 1000 .)

1937 . 1 (3/II) ...?

თით. 4 გვ. ტექსტი ქართ. და რუს.

(უნ.; საჯ.; ქუთ. მხ. მუზ.; პალატა)

წინა გვერდი