გაზეთი:   წითელი დროშა
გამოცემის ადგილი : ახალციხე
გამოც.დაწყების თარიღი : 1945
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-338 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-583 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-583 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
K-3-583 1953
K-4-583 1950 1951
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი