გაზეთი:   წითელი დროშა
გამოცემის ადგილი : ბოლნისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1938
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: მ.ჰასალი (1941წ.-დან)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-134 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962
K-1-536 1939 1949 1950 1951 1952 1953 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962
K-2-536 1952 1953 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962
K-3-536 1950 1952 1953 1956 1957
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი დროშა". "Al Bajrax". 1938-1940. საქ. . . () ლუქსემბურგის რაიკომისა და რაიაღმასკომის ორგანო. 1940 წლ. 14-დან: საქ. . . () ლუქსემბურგის რაიკომისა და მშრომელთა დეპუტატების ლუქსემბურგის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ორგანო. გამოდის თვეში ოთხჯერ. /მგებ. რედაქტორები: . დოიჯაშვილი (1938-1940), . ჰასანლი (1941 წლიდან).

1938 . № 1 - № 31

1939 . № 1 (32) (19/I) - № 63 (94) (31/XII); თით. 4 გვ.

1940 . № 1 (95) (8/I) - № 95 (149) (31/XII) თით. 4 გვ.

1941 . № 1 (150) (12/I) - № 46 (195) (28/XII) თით. 4 გვ.

1942 . № 1 (196) (7/I) - № 51 (246) (31/XII) თით. 4 გვ.

1943 . № 1 (247) (9/I) - № 55 (302) (25/XII) თით. 4 გვ.

1944 . № 1 (303) (1/I) - № 46 (348) (29/XI)...

(საჯარო; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - p41/1943;  1944წ. - P50/1944;  1945წ. - P23/1945;  1946წ. - P23/1946

 

წინა გვერდი