გაზეთი:   წითელი დროშა (1953 წ.-მდე იხ. "კოლექტიური შეტევა". 1962 წ. მაისიდან იხ."დროშა")
გამოცემის ადგილი : მაიაკოვსკი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1953
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-106 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-337 1953 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961
K-2-337 1953
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი