გაზეთი:   ჩემი სკოლა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1995
ენა: ქართული
თემატიკა : განათლება
რედაქტორები: დოდო ქოქიაშვილი-ნათაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1332 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
K-1-1175 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი