გაზეთი:   წითელი ვარსკვლავი
ორგანო : საქ. ახალგ. კომ. კავშ. ქუთაისის სამაზრო კომიტეტი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1924
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2715 1924 1925
K-09-326 1924
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი ვარსკვლავი". 1924-1925. ყოველდღიური მუშურ-გლეხური გაზეთი. . . . () ქუთაისის სამაზრო კომიტეტის და მე-2 ქართულ მსროლელ დივიზიის პოლიტგანყოფილების ორგანო. ქუთაისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. გამომცემელი - ქუთაისის სამაზრო კომიტეტი. (სტამბა "წითელი ვარსკვლავი").

1924 . 1 (7/XI) - 44 (31/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3500 .).

1925 . 1 (45) (3/I) - 181 (225) (11/VIII) ...?

გაზეთს ჰქონდა დამატება - ორკვირეული იუმორისტული ჟურნალი - "წითელი ცოცხი" (1925) (იხ.)

(უნ.; ქუთ. მხ. მუზ.; სარევ. მუზ.)

წინა გვერდი