გაზეთი:   წითელი მეთამბაქოე
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2319 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი მეთამბაქოე". "Красный табачник". 1935.  Орган парткома, фабкома и Комитета ЛКСМ табачной фабрики. თბილისი.

[1935 . 1 . .] 2 გვ. ტექსტი ქართ. და რუს.

შენიშვნა: რედაქტორები, გამოცემა, თარიღი, ტირაჟი გაზეთში არ არის აღნიშნული.

(პალატა)

წინა გვერდი