გაზეთი:   წითელი მეურმე (1931 წ. N340 იხ."ებრაელი მიწათმოქმედი")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: გაზ.ჩვენი საყვირი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-565 1930
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი მეურნე". 1930. სოფ. ქვემო-ჭალის გლეხობის პერიოდული გაზეთი. ქვემო-ჭალა - თბილისის (პოლიგრაფტრესტის მე-5 სტამბა თბილისში). [ერთდროული გაზეთი]. რედ. - სარედ. კოლეგია. ამხანაგ სტალინის სახელობის ქარხნის მუშა-მოსამსახურეთა გაზეთის "ჩვენი საყვირის" გამოცემა.

1930 . №1 (12/III), 4 გვ. (ტირაჟი - 250 .)

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი