გაზეთი:   წითელი მილიციელი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1928
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-130 1928 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
F-2-130 1931
K-1-192 1928 1933 1935 1936 1937
K-2-192 1936
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი მილიციელი". 1928. მილიციის ყოველთვიური კედლის გაზეთი. საქ. . . (), /. მილიციის, კომკავშირის, ადგილკომის და ადმინისტრაციის თანამშრომელთა კედლის გაზეთი. /მგებ. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1928 №1 (?) - №13 ? თით. 1 გვ. (ტირაჟი - 110 .)

იხ. აგრეთვე მრავალტირაჟიანი "წითელ მილიციელი" 1930-37.

(უნ.)

წინა გვერდი