გაზეთი:   წითელი მკერავი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-481 1932 1933 1934 1935 1936 1939
K-1-193 1933 1934 1935 1936 1939
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი მკერავი". "Красный мкеравец" 1932-1939. საქ. . . () მკერავტრესტის მე-2 ქარხნის პარტკოლექტივის და ფაბკომის ორგანო. Орган Парт. Кп (б) Грузии и фабкома фабрики Мкерави №2. თბილისი.

1932 . № 1 - № 10 (31/XII), თით. 2 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1933 . № 11 (15/I) - № 32 (10/XII), თით. 2 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1934 . ..№ 36 (11/V) - № 45 (7/XI), თით. გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1935 . № 1 (10/II) - № 8 (15/XII), თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1936 . № 1 (9) (10/I) - № 18 (26) (31/XII), თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1937 . № 1 (27) (25/I) - № 27 (72) (17/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1938 . № 1 (73) (17/I) - № 23 (95) (31/XII), თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1939 . № 1 (96) (1/I) - № 15 (110) (5/V); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

(უნ.; პალატა; საჯ.)

წინა გვერდი