გაზეთი:   წითელი მშენებელი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-482 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 "წითელი მშენებელი". 1932. ამხანაგ სტალინის სახ. საქართველოს საინჟენერო-სააღმშენებლო ინსტიტუტის პარტ.-კომკავშირის ბიუროკოლექტივის და პროფკომის დეკადური გაზეთი. ტფილისი. (სტამბა "კომუნისტი"). [რედ. - სარედ. კოლეგია].

1932 . № 1 (17/X) - № 2 (23/XII); თით. 2 გვ.

ტექსტი ქართ. და რუს.

(უნ; საჯ)

წინა გვერდი