გაზეთი:   წითელი პედაგოგი
გამოცემის ადგილი : თელავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-485 1935
K-1-401 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი პედაგოგი". 1934-1935. თელავის პედტექნიკუმის . . . . კომიტეტის და პროფკომის ყოველკვირეული გაზეთი. თელავი. [გამომცემელი - პედტექნიკუმი].

1934 . 1 - 7; თით. 4 გვ.

1935 . 1 (8) - 7 (25/V) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 300 .)

წინა გვერდი