გაზეთი:   წითელი ფეიქარი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1933
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-484 1932 1933 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი