გაზეთი:   წითელი ქართლი
გამოცემის ადგილი : გორი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1924
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-643 1924 1925
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი ქართლი". 1924-1925. . . . () გორის სამაზრო კომიტეტისა და გორის სამაზრო აღმასრულებელი კომიტეტის ყოველკვირეული ორგანო. გორი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. (ადგილობრივი მეურნეობის განყოფ. სტამბა).

1924 . 1 (?) - 15 (21/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3000 .).

1925 . 1 (16) (11/I) - 14 (29) (19/V) ...?

(უნ.; სარევ. მუზ.)
წინა გვერდი