გაზეთი:   წითელჯვრელი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1946
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-345 1946 1947 1948
K-1-591 1946 1947 1948
K-2-591 1947
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი