გაზეთი:   წინ (1905 წ. N9 იხ."სხივი". 1906 წ. N151 იხ."ტალღა")
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1906
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: პლატონ ხუციშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-13 1906 1907
F-3-13 1906 1907
K-2-490 1906 1907
K-09-490 1906 1907
P 1906 1907
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წინ". 1906-1907. ყოველდღიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი. (ელექტრომბეჭდავი "შრომა" და ხაჩატუროვის სტამბა). გამომც. პლატონ ხუციშვილი.

სოც.-დემ. პარტიის ორგანო; იცემოდა გაზ. "ტალღის" ნაცვლად.

1906 . №1 (8/X) - №2 (9/XII) ...? თით. 4 გვ.

1907 . №1 (9/II) - №26 (16/III) ...? თით. 4 გვ.

დაიხურა თბილისის გენერალ-გუბერნატორის განკარგულებით (იხ. გაზ. "ისარი" 1907 . 17 მარტის №59).

(უნ; საჯ; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1906წ. - P12/1906;  1907წ. - P9/1907

წინა გვერდი