გაზეთი:   წინ გამარჯვებისაკენ (1946 წ. თებერვლიდან იხ. "წითელარმიელი")
გამოც.დაწყების თარიღი : 1943
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-321 1943 1944 1945 1946
P 1943 1944 1945
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P94/1943;  1944წ. - p98/1944;  1945წ. - P96/1945

წინა გვერდი