გაზეთი:   წინ ფინიშისაკენ
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1936
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წინ ფინიშისაკენ!" 1936. / ოლქის ჯარების ველო-მოტო-გადარბენის წითელარმიელთა გაზეთი. ქუთაისი.

1936 . №1, №2 (1/X), თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 500 .)

შენიშვნა: ცნობა აღებულია საქ. წიგნის პალატის ხარვეზთა კარტოთეკიდან.

წინა გვერდი