გაზეთი:   წინსვლა (1952 წ. დეკემბრამდე იხ." სოციალისტური შეტევა")
გამოცემის ადგილი : სამტრედია
გამოც.დაწყების თარიღი : 1952
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-124 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-144 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-144 1953 1954 1955 1956 1960 1961
K-3-144 1953 1955 1956 1958
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი