გაზეთი:   წინსვლა
გამოცემის ადგილი : სიღნაღი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ძველი დასახელება: 1990წ.ნოემბრამდე იხ.ლენინის გზით
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-506 1990 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი