გაზეთი:   წყალტუბოს ქრისტიან - დემოკრატი
გამოცემის ადგილი : წყალტუბო
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1099 1994
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი