გაზეთი:   წყალტუბოს სპექტრი
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : წყალტუბო
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-832 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი