გაზეთი:   წყარო
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1907
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ი.სუხიაშვილი
რედაქტორები: ი.სუხიაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-12 1907
F-3-50 1907
K-1-195 1907
K-2-195 1907
K-09-195 1907
P 1907
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 "წყარო". 1907. ყოველდღიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი. რედ.-გამ. - . სუხიშვილი. (სტამბა "ნადეჟდა").

1907 . №1 (28/X) - №37 (11/XII); თით. 4 გვ.

სოც.-დემოკრ. მიმართულების ორგანო.

"დაკეტეს სამხედრო წესების მოხსნამდე; შრიფტი წაიღეს" (იხ. გაზ. "ისარი" 1907 . 13 დეკემბრის №275 და "Кавказ" 1907 . 13 დეკ. №271).

(უნ; საჯ; საქ. მუზ; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1907წ. - P12/1907

 

 

წინა გვერდი