გაზეთი:   წიკო-მაკო
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2000
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: გიორგი ხომერიკი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1930 2000 2001 2002 2003 2004 2005
K-1-1903 2000
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი