გაზეთი:   ხალენი
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1993
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1037 1937
K-1-989 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი