გაზეთი:   ხალხის თავისუფლება (1917 წ. N3 მდე იხ."ხალხის ერთობა")
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1917
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ი.იმედაშვილი
რედაქტორები: ი.იმედაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-251 1917
F-2-251 1917
K-1-315 1917
K-2-315 1917
P 1917
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ხალხის თავისუფლება". 1917. სახალხო გაზეთი. თბილისი. რედაქტორები: იოსებ იმედაშვილი (№1-№14), საქ. სოც.-დემ. პარტიის სარედაქციო კოლეგია №15-დან ბოლომდე). გამომც. - . იმედაშვილი, (სტამბა "სორაპანი").

გაზეთ "ხალხის ერთობის" გაგრძელება: სულ გამოვიდა:

1917 . №1 (2/IV) - №35 (11/VIII)

(უნ.; სარევ. მუზ.)

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1917წ. - P5ა/1917

 

 

 

წინა გვერდი