გაზეთი:   ხალხის მეგობარი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1917
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-282 1917 1918 1919 1920
F-2-282 1917 1918 1919
K-1-1879 1917 1918
P 1917 1918 1919
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ხალხის მეგობარი". 1917-1921. (საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა სარევოლუციო პარტიის) ქუთაისის საგუბერნიო კომიტეტის ორგანო. ყოველდღიური გაზ. (1920 წლიდან ყოველკვირეული). ქუთაისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. გამომცემელი - ქუთაისის საგუბერნიო და სამაზრო კომიტეტები. (...-. გამავრც. საზოგადოების სტამბა).

იცემოდა გაზ. "ჩვენი მეგობრის" (1916-1917) შემდეგ. გამოვიდა:L

1917 . №1 (1/X) - №70 (30/XII); თით. 4 გვ.

1918 . №71 (1/I) - №342 (31/XII); თით. 4 გვ.

1919 . №343 (1/I) - №421 (16/IV) ...? თით. 4 გვ.

1920 . №2 (10/V) - №29 (19/XII).

1920 . №30 (1/I).

შენიშვნა: 1919 წელს გაზეთი მდარე ყვითელ ქაღალდზე იცემოდა.

(უნ.; სარევ. მუზ.)

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1917წ. - P6/1917;  1918წ. - p22/1918;  1919წ. - P32/1919

 

 

წინა გვერდი