გაზეთი:   ხანძრის საწინააღმდეგო ფრონტზე
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ხანძრის საწინააღმდეგო ფრონტზე". 1934. სპეციალური გაზეთის ნომერი, გამოშვებული ცენტრალური სახანძრო სამმართველოს მიერ ხანძრის საწინააღმდეგო კამპანიის ჩატარებასთან დაკავშირებით. თბილისი. გამოცემა – თბილისის საბჭოს საგამომცემლო სექციისა.

1934 . 1 (12/X), 4 გვ. (ტირაჟი - 3000 .)

(უნ.)

წინა გვერდი