გაზეთი:   ხე - ტყის შინამრეწველი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2373 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ხე-ტყის შინამრეწველი". 1932. საქართველოს სატყეო კავშირის გამსვლელი რედაქციის ფურცელი. თბილისი. ("Заря Востока"- სტამბა).

1932 . №1 (17/XII), 2 გვ. №2-3 (28-XII), 4 გვ.

შეიცავს სტატიებს სატყეო კავშირის მიერ ახლად გაერთიანებული არტელების საწარმოო საკითხების შესახებ.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი