გაზეთი:   ხე ცხოვრებისა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-556 1990 1991
K-1-863 1990 1991
K-2-863 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი