გაზეთი:   ხიდისთაველი (1991წ. ივლისამდე იხ."ხიდისთაველი კოლმეურნე")
გამოცემის ადგილი : ჩოხატაური
გამოც.დაწყების თარიღი : 1991
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-516 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი