გაზეთი:   ხიშტით და კალმით
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1943
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-389 1943
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი