გაზეთი:   ხომლი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1923
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-266 1923
F-2-266 1923
F-3-266 1923
K-1-574 1923
K-2-574 1923
K-09-574 1923
P 1923
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ხომლი". 1923. სრ. საქართველოს მწერალთა კავშირის ყოველკვირეული [სალიტერატურო] გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. ("Заря Востока"- სტამბა).

1923 . 1 (30/IX) - 5 (28/X); თით. 4 გვ.

"ხომლის" შემდეგ მწერალთა კავშირი სცემდა "ივერიას" (1923).

(უნ.; საქ. მუზ.; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1923 წ. - P11/1923;

წინა გვერდი