გაზეთი:   ხონი (1989 წ. დეკემბრამდე იხ."კომუნიზმის გზით")
გამოცემის ადგილი : ხონი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1989
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-579 1989 1990 1991 1993 1994 2005 2006
K-1-668 1990 1991 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი