გაზეთი:   ხრამჰესის დამკვრელი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-486 1934 1935 1936 1937
F-2-486 1935 1936
K-1-385 1935 1937
K-2-385 1937
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ხრამჰესის დამკვრელი". "Ударник Храмгеса". 1934-1938. საქ. . . () ხრამჰესის მშენებლობის პარტიული კომიტეტის და აღმშენკომის ექვსდღიური გაზეთი. ბარმაქსიზი (სახელგამის მე-2 სტამბა თბილისში).

1934 . 1 (2/XII) - 5 (25/XII); თით. 2 გვ. (ტირაჟი - 2000 .)

1935 . 6 (1/I) - 43

1936 . 1 (44) (20/I) - 47 (90) (12/XII)

1937 . 1 (91) (6/I) - 22 (112)

1938 . 1 ..?

ტექსტი ქართ. და რუს.

იხ. გაგრძელება "ხრამჰესის სტახანოველი"- სახელით (1939-.)

(უნ.; საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი