გაზეთი:   ხრამჰესმშენის სტახანოველი (1937 წ. აგვისტომდე იხ."ხრამჰესის დამკვრელი")
გამოც.დაწყების თარიღი : 1937
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-147 1940 1941
K-1-385 1937 1939 1940
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ხრამჰესის სტრახანოველი". "Стахановец Храмгэсстроя". 1939-1941. ხრამჰესმშენის პარტკომის, აღმშენკომის და სამმართველოს ორგანო. ბარმაქსიზი.

გაზეთ "ხრამჰესის დამკვრელის" (1934-38) გაგრძელება.

1939 . №1 (172) (1/I) - №59 (230) (21/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი-1000 .)

1940 . №1 (238) (8/II) - №57 (288) (28/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი-1000 .)

1941 . №1 (289) - №20 (309) (1/VI)...

(საჯ; პალატა)

წინა გვერდი