გაზეთი:   ჰერეთი (1990 წ. აპრილამდე იხ."გამარჯვების დროშა")
გამოცემის ადგილი : ლაგოდეხი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-607 1990 1991 1992
K-1-691 1990 1991 1992
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი