გაზეთი:   ჰოროლი
გამოცემის ადგილი : სოხუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1993
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1038 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი