გაზეთი:   წითელი მკერავი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი მკერავი". "Красный швейник" 1932-1934. მკერავტრესტის 1-ელი ფაბრიკის სამკუთხედის ათდღიური ორგანო. Орган бюро партколлектива и фабричного комитета фабрики №1 Грузшвейтреста. თბილისი. ("Заря Востока" სტამბა). /მგებ. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1932 . № 1 (1/V) - № 3 (11/XII); თით. 2 გვ (ტირაჟი - 1000 .).

1933 . № 4 (6/I) - № 6 (25/II)..? თით. 2 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1934 . № 1 (4/II) - № 3 (23/III)..? თით. 2 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

ტექსტი ქართ. და რუს.

შენიშვნა: გაზეთის შესახებ იხ. "კომუნისტი" 1934 . 18 მაისის № 114 (3970) სრედაქციო წერილი "უდარდელი გაზეთი" (პრესის მიმოხილვა).

(უნ.)

წინა გვერდი