გაზეთი:   ზღვაოსანი
გამოცემის ადგილი : თბილიოსი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2003
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას ქ. N14 ტ:99 50 57
რედაქტორები: ნანა პარკაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2218 2003
K-1-1582 2003
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი