გაზეთი:   ილიას გზა
გამოცემის ადგილი : ყვარელი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2003
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ჭავჭავაძის #55
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2226 2003 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი