გაზეთი:   ლაგოდეხის ქრონიკა
გამოცემის ადგილი : ლაგოდეხი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2003
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2227 2003 2004 2005 2006
K-1-1647 2004 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი